Skip to content

Флорибунди

Флорибунда
Флорибундите са съвременен подвид рози, получени чрез кръстоска на полиантови и чайно-хибридни рози.Характерни за тях са по-компактните храсти с добре разклонени клони,завършващи с букет от множество цветове ,кичести или полукичести ,средни по размер.Короната може да бъде както прибрана и изправена,така и по-разперена с арковидни клони. Цъфтежа е по-обилен и с по-къси паузи между цъфтежните вълни в сравнение с чаените хибриди.Напоследък се селекционират все повече ароматни сортове,което е още един плюс за флорибундите.
Флорибундите са съвременен подвид рози, получени чрез кръстоска на полиантови и чайно-хибридни рози.Характерни за тях са по-компактните храсти с добре разклонени клони,завършващи с букет от множество цветове ,кичести или полукичести ,средни по размер.Короната може да бъде както прибрана и изправена,така и по-разперена с арковидни клони. Цъфтежа е по-обилен и с по-къси паузи между цъфтежните вълни в сравнение с чаените хибриди.Напоследък се селекционират все повече ароматни сортове,което е още един плюс за флорибундите.

Показване на 4 резултата